תיכון טכנולוגי נעמת - נצרת

رحلات

رحلة الثواني عشر الى ايلات

رحلة الحوادي عشر الى شمال البلاد

رحلة التواسع والعواشر الى صفورية